Java Arendus

Java tehnoloogiast on saanud esmane valik viimistletud ja kohaldatavateks äritasemel süsteemideks. See on kasutusel praktiliselt
iga majandus- ning valitsusharu projektides.

Arenduse tööriistad, nagu näiteks Eclipse, IntelliJ IDEA, JDeveloper, NetBeans, Oracle SQL Developer, JIRA, Wiki, Bamboo, Sonar, Chef, SVN, Git, CVS, etc. kuuluvad meie igapäevasesse töökeskkonda.

Meie teenused

Java arendus kasutades Spring, SWT, Swing, JNI, Struts, REST, SOAP, Tomcat, WebSphere, JBoss
Andmebaasi abstraktsiooni paigaldajaga andmebaasi arendus, kasutades Hibernate, iBATIS, EJB, JPA
Java Web UI arendus, kasutades GWT, Smart GWT, ICEfaces, JSP
Eclipse või Lotus Notes Plugins arendus, kasutades Eclipse RCP või Lotus Expeditor
ESB (UltraFast, Fuse, Mule, Sonic, etc.), MOM (ActiveMQ, RabbitMQ, HornetMQ, ZeroMQ, A-MQ, etc.)
High-performance klaster ja keskarvuti süsteemid
Andmebaasi arendus kasutades Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Firebird, DB2 ja muud
SQL dialektid: PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, PSQL, SQL/PSM ja muud
Kvaliteeditagamine: testjuhtumite loomine, ühiktestide ning automatiseeritud Selenium ja Cucumber UI testide implementeerimine, laadimistestide realiseerimine kasutades JMeter ja sooritusteste, manuaalne UI testimine
Projektijuhtimine, tehnoloogiaalane uurimistöö, konsulteerimine, tarkvara konstrueerimine/arhitektuur

Meie projekti viited